Visjoner og verdier

Moreno Instituttets visjon

Gjennom Moreno Instituttet skal Morenos filosofi og metoder gjøres allment kjent og bli akseptert og respektert i alle miljøer som arbeider med selvutvikling, psykoterapi, organisasjonsutvikling, gruppeprosesser og mental helse.

Moreno Instituttets tilbud skal være landets mest foretrukne kompetansegivende tilbud innen gruppepsykoterapi, psykoterapi organisasjonsutvikling og gruppeledelse.

 

Moreno Instituttets kjerneverdier

MI-NPI driver sin virksomhet på grunnlag av kjerneverdiene:

Tillit

Tillit til metoden og dens faglige og verdimessige grunnlag, og i relasjoner til egne ferdigheter, klienter, gruppemedlemmer og kolleger.

Toleranse

Toleranse i forhold til verdisyn, meninger og virkelighetsoppfatning.

Gjensidighet

Gjensidighet i form av likeverdighet mellom leder og deltaker på tross av ulike oppgaver og roller i arbeidet.

 

 

 

 

 

 

Ekstra informasjon