Veiledere ved NPI 

Veiledning vil si å stimulere en profesjonsutøver (lærer, terapeut, sykepleier, sosionom, prest, personalleder) til refleksjon, problemløsning og nytenkning rundt sin rolle som fagperson og individ.

 

Psykodrama som metode

Moreno Intstituttets sertifiserte veiledere bruker psykodrama ("action methods") som metode i sin veiledning. En psykodramatiker i veilederrollen arbeider derfor med aktuelle problemstillinger ved bl.a. å bearbeide dem "på gulvet" gjennom dramatiseringer og ikke bare gjennom samtale.

For eksempel kan lærere i psykedramaveiledning dramatisere situasjoner med elever som er vanskelige, og utvikle sitt rollerepertoar til å takle denne type utfordringer.

Profesjonsutøveren får på denne måten anledning til å utforske sin egen rolle som yrkesutøver og se nærmere på samarbeid og kommunikasjon med kolleger. Man kan bli oppmerksom på sider ved sitt arbeidsmiljø som bør forbedres eller endres, og finne løsninger på konflikter.

Veiledning foregår i grupper eller individuelt.

Veiledning er tradisjonelt knyttet til helse- og sosialfag, pedagogikk eller lederutvikling.

Profesjonell veiledning praktiseres også overfor instituttets studenter.

Sertifisering

Veiledere fra Moreno Instituttet er minimum sertifisert som psykodramaregissør (syv års deltidsstudium). De fleste har lang praksis med å lede egne psykodrama- og veiledningsgrupper, oftest i tillegg til erfaring og kompetanse innenfor ulike profesjonelle fagfelt.

Følgende personer er sertifiserte veiledere fra Moreno Instituttet:

Aud Steinsbekk

Gro Røkholt

Mette Krag

Renee Idema

Sonja Iversen

Marc Treadwell

Mai Antonsen

Sissel Kristianne Bøhn

Unni Bang Carlsen

Lillian Borge

Elzbieta Schjetne

Carina Holandsli

Gro Slettemark

Eduardo Verdú

Gerd Nerdal Moen

Arne Husjord