Om psykodrama

Psykodrama er en kreativ metode som har en terapeutisk virkning.

Det er en handlingsorientert metode der man kan skape noe nytt gjennom en hensiktsmessig handling. Psykodrama handler om å bli kjent med seg selv gjennom sine relasjoner til andre mennesker i sine omgivelser, enten det handler om nære relasjoner eller de av mer profesjonell karakter.

 

         ”Psychodrama can be defined as the science which explores
the  ”truth” by dramatic methods.
It deals with interpersonal relations and private worlds.” 

 

Alle har vi bestemte roller vi skal fylle enten det er som partner, forelder, venn, leder, kollega og terapeut/coach m.m. Dette er sosiale roller der både vi og andre har bestemte oppfatninger og ikke minst forventninger til om hvordan man opptrer i disse.  

Kjernen i psykodrama som metode er å sette bestemte roller og situasjoner fra eget liv i scene. På viktige områder i livet forstår man mer av hva som skjer ved å ”spille ut” scenen og rollene. Ved å gå tilbake til det som engang skjedde og bearbeide det, vil det skje en bevisstgjøring og da kan en endring skje og ”nye” roller kan utvikles mao vi kan da begynne å spille ”hovedrollen” i vårt eget liv. Spillet skjer alltid i et Her og Nå perspektiv hvor både fortid , nåtid og fremtid er med.

 I metoden ligger det mange praktiske øvelser, og disse gir hver enkelt en unik mulighet til å forstå seg selv, sine handlinger og valg. Man kan utforske egen kommunikasjon, utvikle sitt rollerepertoar og skape nye handlingsalternativ. Når vi forstår oss selv og våre roller, kan vi også forstå det som skjer mellom individene. Psykodrama som metode gjør at vi forstår det samspillet eller mangel på samspill i relasjonene i en gruppe og dette gir oss dermed innsikt og forståelse for gruppeprosesser. Psykodrama en gruppeterapeutisk metode, og derfor utspilles og utvikles metoden i små eller store grupper.

Ordet psykodrama består av ordene psyke og sjel, disse er opprinnelig gresk. Psyke betyr sjel og drama betyr handling, og direkte oversatt betyr dette å sette sjelen i handling