Om Morenos filosofi

Jacob Levy Moreno (1889-1974) skapte psykodrama, sosiometri og sosiodrama.

 

Moreno hadde et positivt menneskesyn og en sterk tro på menneskenes iboende ressurser og evne til å ta valg. Morenos grunnleggende filosofi var at han mente og trodde at alle mennesker har evner i seg til å kunne skape sitt eget liv. Han mente alle mennesker var genuine, men han innså også at det ikke var alle som fikk muligheten til å utvikle og leve ut sine ressurser.

 

For at menneskene skulle skape seg selv og sitt liv, måtte de få kontakt med sin spontanitet og kreativitet. Dette er sentralt i Morenos filosofi. Han forstod dette da han observerte barns lek og spill i de forskjellige rollene de naturlig skapte når de lyttet til eventyr og fortellinger. Han var opptatt av at menneskene skulle fylle sine roller på en hensiktsmessig måte. Ved å få kontakt med spontaniteten og kreativiteten kunne rollene fornyes, friskes opp og/eller endres. Han var opptatt av helheten i menneskene og at det var en viktig prosess å utvikle sitt rollerepertoar. Han så på dette som den skapende prosess og at det var den prosessen som ga næring til vår sjel.

 

Moreno ble født i Bucharest i 1889, flyttet til Wien som fireåring, der han vokste opp. I 1925 emigrerte Moreno til USA, hvor han i 1936 bygde opp et senter for psykodrama i Beacon NY state. Det var i Wien i 1920 årene grunnlaget for psykodrama, sosiometri og sosiodrama ble skapt.