Samarbeidspartnere

Moreno Instituttet har flere viktige samarbeidspartnere i inn- og utland. Samarbeidet er med på å bygge opp et godt fagmiljø med kvalitetssikring av studiene og felles arrangementer.

Moreno Instituttet er medlem av NFP (Norsk Forening for Psykoterapi) og samarbeider med NFPSG (Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi).

Moreno Instituttet er medlem av flere internasjonale organisasjoner. Først og fremst Nordic Board of Examiners, hvor de nordiske land samarbeider om kvalitetssikring av studiene og arrangerer TEP-eksamen.

Moreno Instituttet deltar i det internasjonale fagmiljøet ved sitt medlemskap i Europainstituttet (Psychodrama Institute of Europe) fra 1989, hvor Eva Røine tidligere satt som visepresident og Eduardo Verdú sitter som visepresident i dag. Her er han også leder av supervisjonskomiteen.

I Fepto (The Federation of European Psychodrama Training Organisation) sitter nå Moreno Instituttets's styremedlem og hovedlærer Eduardo Verdu i nettverkskomiteen, i forskningskommiteen og styremedlem med hovedansvar på medlemskap. Styremedlem og hovedlærer Arne Husjord sitter i fredskommiteen.

 

Andre samarbeidspartnere:

www.psykodramascenen.no
www.psykodramasenteret.no
www.chironsenteret.no
www.blatner.com/adam/
www.nfpsg.no 

www.pobelprosjektet.no

Ekstra informasjon