Lærerstab 

Hovedlærere ved Moreno Instituttet er minimum sertifisert som psykodramaregissører C.P. (syv års deltidsstudium), eller er minimum sertifisert psykodramaterapeut (fire, tidligere fem års deltidsstudium) med en mastergrad eller høyere fra universitet/høyskole. Alle lærerne har mange års praksis med å lede egne psykodrama- og veiledningsgrupper og/eller lang og bred erfaring og kompetanse med bruk av metoden innenfor sitt profesjonelle fagfelt.

Hovedlærere har det faglige ansvaret ved studiene. I tillegg har hver klasse sin faste assistentlærer og sin faste gruppepsykoterapeut.

Arne Husjord

Gerd Nerdal Moen

Thereze Sand

Eduardo Verdu 

Kirsti Silvola

 

 

Ekstra informasjon