For info på video om psykodrama, Trykk her 
 
 
 
Noen fakta om fagutvikling på feltet:
 
Det er publisert over 8.000 bøker og artikler om psykodrama. I Norge er et utgitt syv bøker om Morenianske metoder, hvorav fem av lærere ved MI.
Retningslinjer for forskning på psykodrama er bl.a. utarbeidet av FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organizations).
Flere psykologutdanninger ved universiteter i USA tilbyr psykodrama som spesialisering.
Dansk psykologforening tilbyr utdanning i psykodrama til sine medlemmer.
Universiteter bl.a. i England og Tyskland tilbyr egen mastergrad i psykodrama.
Det er i Norden i løpet av de siste ti årene blitt publisert flere studier på master- og doktorgradsnivå i psykodrama.
 
MorenoInstituttet er medlem av
 
FEPTO, Federation of European Psychodrama Training Institutes, som er den største organisasjonen for læresteder i psykodrama. 
PIFE, Psychodrama Institue for Europe, som organiserer opplæring og trening i psykodrama i en rekke europeiske land.
 
Både Fepto og PIFE arrangerer internasjonale konferanser med jevne mellomrom som er åpne for alle interesserte. 
 
Psykodramaterapeutens organisasjoner:
 
Sertifiserte psykodramaterapeuter med utdanning fra MorenoInstituttet kan søke medlemskap i PsykodramaForeningen i Norge (PiN) som er en offentlig godkjent utøverorganisasjon.
 
Psykodramaterapeuter med medlemsskap i PiN er automatisk også medlem i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
Både PiN og NFP arrangerer jevnlig fagdager og konferanser som er åpne for medlemmer og andre interesserte.
 
Medlemmer i NFP får tilgang til ansvarsforsikring, er automatisk medlemmer i hovedorganisasjonen VIRKE og i European Association of Psychotherapy (EAP).
 
Medlemmer av NFP kan også etter noen års klinisk erfaring, og dersom andre kriterier er oppfyllt, søke og få godkjenning som EAP-sertifisert psykoterapeut (EU-godkjent).
 
Norske psykodramaterapeuter med medlemsskap i NFP, som hovedsakelig arbeider med terapi og behandling, kan registrere seg i Register over Alternativterapeuter i Brønnøysund og få momsfritak på sine tjenester (registeringen foregår via PiN).